Kommunestyret og utvalg

Fotocredit: Anne Hilde Røsvik

Våre representanter i kommunestyret og utvalg

Kommunestyret

Vidar Dagfinn Myhre – Medlem

Anne Hilde Røsvik – Medlem

Ketil Aasen – 1. Vara

Marit Hoff – 2. Vara

Kristin Skinstad Van der Kooij – 3. Vara

Helene Vole – 4. Vara

Julie Franziska Köhler-Olsen – 5.Vara

Formannskapet

Anne Hilde Røsvik – Medlem

Vidar Dagfinn Myhre – Vara

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Ketil Aasen – Medlem

Helene Vole – 1. Vara

Vidar Dagfinn Myhre – 2. Vara

Øydis Hoff – 3. Vara

Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling

Vidar Dagfinn Myhre – Medlem

Anne Hilde Røsvik – 1. Vara

Helene Vole – 2. Vara

Ketil Aasen – 3. Vara

Hovedutvalg for helse og velferd

Anne Hilde Røsvik – Vara

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Kristin Skinstad Van Der Kooij – Medlem

Marit Hoff – 1. Vara

Bjørn Nyheim – 2.Vara

Julie Franziska Köhler-Olsen – 3. Vara

Administrasjonsutvalget

Anne Hilde Røsvik – Medlem

Vidar Dagfinn Myhre – Vara

 

Valglista til kommenvalget 2019