Kommunestyret og utvalg

Våre representanter i kommunestyret og utvalg

Kommunestyret

Vidar Dagfinn Myhre – Medlem

Ketil Aasen – 1. Vara

Kristin Skinstad Van der Kooij – 2. Vara

Marit Hoff – 3. Vara

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Ketil Aasen

Administrasjonsutvalget

Vidar Dagfinn Myhre – Medlem

Marit Hoff – Personlig vara for Vidar Dagfinn Myhre

 

Valglista til kommenvalget 2019