Nyheter

Nittedal MDG med på Folkets markering for Ulvene

De Grønne mener ulven er en del av norsk natur og kultur. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystemer, naturforståelse, menneskelig...

Velkommen til Nittedal MDG

Nittedal MDG, lokallag av Miljøpartiet De Grønne, ble opprettet januar 2014. Lokallaget stilte liste ved kommunestyrevalget i Nittedal høsten 2015 og fikk en kommun...

Nytt styre i Nittedal MDG

Årsmøtet har valgt nytt styre i Nittedal MDG på 5 medlemmer

...
Miljøpartiet De Grønne

Valgresultat

Resultatet i Nittedal er 4,8 % til MDG og 1 representant av 29 i kommunestyret.

...
Miljøpartiet De Grønne

Nittedal MDGs program for kommunevalget 2015

For Miljøpartiet De Grønne er hensynet til miljø, natur og fremtidige generasjoner ikke en enkeltsak, men ligger under og styrer standpunktene på alle livsområder...

Miljøpartiet De Grønne

Facebookside for Miljøpartiet De Grønne Nittedal

Nittedal MDG har nå opprettet en åpen facebookside, hvor lokallaget mer løpende vil legge ut oppdateringer om MDGs politikk nasjonalt og lokalt. Der vil det også b...

Listeforslag til kommunevalget 2015

Nittedal MDG leverte 24. mars 2015 sin valgliste til kommunestyrevalget i Nittedal høsten 2015.

Ønsker du kontakt med oss? Send en epost til nittedal@mdg.no