For Miljøpartiet De Grønne Nittedal er hensynet til miljø, natur og fremtidige generasjoner ikke en enkeltsak, men noe grunnleggende som styrer våre standpunkter. Vår politikk bygger på å vise solidaritet med fremtidige generasjoner, dyr og natur. Natur og alt liv har verdi i seg selv. Forvaltning og fordeling må ta utgangspunkt i at ressursene er begrensede.