Årsmøte 2019

Årsmøte i Nittedal MDG avholdes den 13.2 kl 19:00

Møtet avholdes i lokalene til Nittedal kommune, Kommunehuset på Mo

Bruk inngangen til administrasjonen/ servicetorget på baksiden av bygget vis a vis legevakten. Inngangen er i utgangspunktet låst utenfor kontortiden, men vi holder døra åpen frem til kl. 19:05.

Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2018 har stemmerett, innmeldte i 2019 må ha betalt for inneværende år.

3. februar 2019

Dagsorden:

Åpning av møtet
Registrering av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen
Årsmelding for 2018
Regnskap for 2018
Budsjett for 2019. Fullmakt til styret
Valg av styre for lokallaget frem til årsmøtet 2020
Valg av valgkomite for styrevalg 2020
Diskusjon, politikk, program for lokallaget 2019
Eventuelt

Umiddelbart etter årsmøtet blir det avholdt nominasjonsmøte med endelig nominering av listekandidater til Kommunevalget 2019.

Dagsorden:

Åpning av møtet
Registrering av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen
Årsmelding for 2018
Regnskap for 2018
Budsjett for 2019. Fullmakt til styret
Valg av styre for lokallaget frem til årsmøtet 2020
Valg av valgkomite for styrevalg 2020
Diskusjon, politikk, program for lokallaget 2019
Eventuelt

Umiddelbart etter årsmøtet blir det avholdt nominasjonsmøte med endelig nominering av listekandidater til Kommunevalget 2019.