Årsmøte 2020

Årsmøte i Nittedal MDG avholdes den 12.2 kl 18:30.

Møtet avholdes i kommunestyresalen på Kommunehuset på Mo. Bruk inngangen til administrasjonen/ servicetorget på baksiden av bygget.

Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 har stemmerett, innmeldte i 2020 må ha betalt for inneværende år.

22. januar 2020

Møtet er i år delt i to, i første del får vi et foredrag om solcelleanlegg for private. Dette har vi besluttet å invitere åpent til, slik at det blir en anledning alle kan benytte seg av.
Den andre delen består av lokalpartiets årsmøte med forslag til handlingsplan for 2020 + budsjett, behandling av regnskap og årsmelding for 2019 og forslag til valg av styre for 2020.

Vi håper flest mulig vil (tør å:) komme, ingen risikerer å bli forsøkt presset til å ta verv de ikke ønsker seg:-)

Spesielt vil vi ønske velkommen til alle de nye medlemmene vi har fått i løpet av 2019.

Program:
Første del, åpen for alle:
«Solceller på ditt tak»  v. siv. ing. Svein Medhus
+  mulighet for spørsmål

Andre del; Årsmøte for Nittedal MDG:

1. Godkjenning av innkalling, valg ordstyrer, referent og 2 som signerer protokoll
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap  2019,
4. Årsplan 2020
5. Budsjett 2020
6. Eventuelle innkomne forslag (frist 25.1.20)
7. Valg av styre/ valgkommite
8. Eventuelt

Årsmøtepapirer sendes ut senest to uker før møtet.