Fylkestingsvalget 2015

Fylkesprogrammet for Akershus MDG 2015-2019 og fylkestingslisten for valget til Akershus fylkesting høsten 2015 foreligger nå:

https://drive.google.com/file/d/0B5h6hhH7-v0aX1BPamRUMmVYVE9EUy05MUxfOUZ1Z1FRVU84/view?pli=1

https://docs.google.com/document/d/1qsnzA4nhyX3-Y-YmJMgqYoIAlSvDVgrl9g5Nr0vWK7o/edit?pli=1

Nittedal er spesielt trukket frem i kapitlet om samferdsel i fylkesprogrammet:

«En viktig satsning som bør utredes så snart som mulig er bygging av Romeriksbane som kan forbinde Ellingsrudbanen med Vestli/Grorudbanen, og knytte sammen flere av tettstedene i Nedre Romerike. Dette blir en videreføring av Ahus-banen til Lillestrøm og Kjeller. Nedre Romerike har generelt svært svak kollektivdekning, så grep må tas umiddelbart, blant annet ved å opprette direkte tverrforbindelser med buss mellom Nittedal og Skedsmo og andre sentrale områder.»