Lokallag i Nittedal

Nytt lokallag i Nittedal ble stiftet i januar 2014. Lokallaget kan kontaktes ved epost til nittedal@mdg.no.

 

Vi trenger også deg!  Gå inn på denne nettsiden, hvis du vil bli med:

 

https://www.mdg.no/medlem/