MDGs alternative statsbudsjett for 2015 fremlagt november 2014: