Nittedal MDGs program for kommunevalget 2015

For Miljøpartiet De Grønne er hensynet til miljø, natur og fremtidige generasjoner ikke en enkeltsak, men ligger under og styrer standpunktene på alle livsområder. Avgjørelsene som kommunene tar er viktige for å skape et bærekraftig samfunn og et samfunn som ikke underminerer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Klikk på overskriften for å få frem lenken til programmet!

1. juni 2015