Nytt styre i Nittedal MDG

Årsmøtet i januar valgte et nytt lokallagsstyre på 5 medlemmer  – disse er

  • Atle Torvund – Styreleder
  • Ketil Aasen – Kasserer og Nettansvarlig
  • Vidar Myhre – Sekretær
  • Mai-Helen Myhre Carlsen – Styremedlem
  • Marit Hoff – Styremedlem

Følgende ble valgt til varamedlemmer, Mary Anne Eriksen (medlemsansvarlig), Anne-Karine Halse, Odd-Viggo Nilsen, Bjørn Nyheim, Tore Johnny Blomhaug