Pressemelding

Vedrørende valg av varaordfører i Nittedal, i en midlertidig periode

17. mars 2020

Miljøpartiet De Grønne Nittedal har full tillit til at Helge Fossum fra FrP kan bidra på en god måte inn i kriseteamet og håndteringen både av situasjonen rundt skredet på Li og Koronaviruset. Det er viktig at vi alle står sammen rundt håndtering av kriser som dette.

Når det gjelder valg av varaordfører, kunne vi ikke støtte posisjonens forslag om Helge Fossum fra Frp. Selv om mye politikk nå er satt på vent, så dreier denne rollen seg om mer enn krisehåndtering. Vi trenger en samlende ordfører og varaordfører, som kan lede oss trygt videre både med hensyn til oppvekst, utdanning, miljø, landbruk, natur, trygge arbeidsplasser i bygda, likeverdige helse og omsorgstjenester for alle.

Selv om valget om å sette inn en varaordfører er ment å være midlertidig, vet vi jo ikke hvor lenge behovet for denne løsningen vil vare. Vi tok derfor kontakt med konstituert ordfører Inge Solli. Vi oppfordret til å se på muligheter for en begrensning i avtalen omkring denne varaordførerens funksjoner, nettopp rundt dette med krisehåndtering – både når det gjelder tid og ansvarsoppgaver. Det fikk vi dessverre ikke gehør for.

Vennlig hilsen
Miljøpartiet De Grønne i Nittedal
Ved Anne Hilde Røsvik og Vidar Dagfinn Myhre