Fotocredit:

Temamøte: Elva

Tirsdag den 30. April, kl. 18:30 holder vi åpent møte om elva i samarbeid med Naturvernforbundet i Nittedal. Møtet finner sted på Rotnes bruk.  Alle som er interessert i og er opptatt av elvas verdi er velkomne for en lærerik aften.

13. april 2019

Vi får besøk av flere ulike foreninger som vil holde foredrag og programmet blir som følger:

 1. Velkommen fra arrangørene
 2. Nitelva. Elveløpet, flomsonen og naturverdiene. Hva har vi å tape?
  v. Norsk Ornitologisk Forening, Nittedal lokallag
 3. Kommunen og elva.
  v. Miljørådgiver Guro Haug, Nittedal kommune
 4. Hva slags organisasjon kan et elveforum være og hvordan kan det etableres?
  v. Oslo Elveforum
 5. Hvordan arbeide for vern av et vassdrag og oppnå resultater?
  v. Asker Elveforum
 6. Plenumsdrøfting: Trenger vi et organisert forum som arbeider for å sette vern
  av Nitelva på dagsorden?

Enkel servering.