Fotocredit:

Velkommen til Nittedal MDG

For Miljøpartiet De Grønne Nittedal er hensynet til miljø, natur og fremtidige generasjoner ikke en enkeltsak, men noe grunnleggende som styrer våre standpunkter. Vår politikk bygger på å vise solidaritet med fremtidige generasjoner, dyr og natur. Natur og alt liv har verdi i seg selv. Forvaltning og fordeling må ta utgangspunkt i at ressursene er begrensede.

13. desember 2018

Nittedal MDG setter livskvalitet fremfor materialisme og vekst som ødelegger livsgrunnlaget.

Det norske velferdssystemet med sosial -, helse – og pensjonssystemer og den likeverdige, offentlige finansierte allmennskolen er i tråd med MDGs ønske om et samfunn som bygger på solidaritet og rettferdig ressursfordeling.

I lokalpolitikken er det grunnleggende at politiske avgjørelser er økologisk, etisk og økonomisk forsvarlige, på kort og lang sikt. Dette er avgjørende for hvordan Nittedal vil utvikle seg fremover. FNs bærekraftsmål må følges opp. Avgjørelser i Nittedal må ikke tas uten et helhetlig perspektiv som strekker seg utenfor kommunens grenser. Kommunens arealplanlegging har for eksempel mye å si for klimagassutslipp og for matsikkerheten lokalt og nasjonalt. Gleden over å kunne leve i pakt med naturen, på dens premisser og evne til reproduksjon, bør gjennomsyre alle våre handlinger. Dette er avgjørende for et godt liv og vår eksistens.