Valgresultat

Resultatet i Nittedal er 4,8 % til MDG og 1 representant av 29 i kommunestyret. Takk til alle som har bidratt til oppslutningen ved å gi sin stemme til det grønne alternativet lokalt. Takk også til alle som har stått på for å gjøre det synlig at MDG stilte til valg i kommunevalget i Nittedal og for å få frem de grønne løsningene.Takk også til politiske meningsfeller og motstandere, i og utenfor politiske partier, som har deltatt i debatter på folkemøter, i lokalavisen og på facebook. Dette var første gang MDG stilte til valg i Nittedal. MDG er i realiteten et nytt parti i både Norge og Nittedal etter den mangedoblingen av medlemstallet som har skjedd i løpet av de aller siste årene, og som nå har brakt medlemstallet nasjonalt opp i 8000. I Nittedal ble nykommeren MDG det femte største partiet i stemmetall (Ap 35 % gir 10 repr., H 27,7 % gir 8 repr., Frp 12,3 % gir 4 repr., V 8,4 % gir 3 repr., MDG 4,8 % gir 1 repr., Sp 4 % gir 1 repr., SV 2,9 % gir 1 repr., Krf 2,9 % gir 1 repr. og R 1,9 % gir 0 repr.). Miljøpartiet De Grønne er nå inne i alle kommunestyrene i Akershus, og har gått fra 3 til 37 representanter i kommunestyrene og fra 0 til 3 fra Akershus MDG i fylkestinget!