Nittedal MDG klar med liste for kommunevalget 2019

Miljøpartiet de grønne i Nittedal har avholdt nominasjonsmøte og stiller liste til kommunevalget 2019 med 16 engasjerte kandidater.

15. mars 2019

MDG har i snart 4 år vært nyeste tilskudd av partier i Nittedalspolitikken ved at Vidar Myhre ble valgt inn som partiets eneste representant i kommunestyret ved forrige kommunevalg. Vidar driver en lokal bedrift i Nittedal Myhre lås og mekaniske verksted, bidrar med fiolinspilling i lokalmiljøet og er engasjert både i kirken og Naturvernforbundet.

I år er målsettingen at vi minst også får inn 2. kandidat på lista; Anne Hilde Røsvik. Hun flytter til Nittedal fra Asker, hvor hun denne perioden sitter i kommunestyret og bygningsrådet for MDG, mens arbeidsplassen er på Folkehelseinstituttet på Torshov.

Tredjekandidat på lista er IT- konsulent Ketil Aasen, bosatt på Tøyenhaugen og med plass i Utvalg for miljø og samfunnsutvikling.

På 4. plass står Marit Hoff som har oppgaven som lokallagsleder i Nittedal MDG og er bosatt på Tøyen de siste 30 årene. Hun har lang arbeidserfaring fra kommunalt lederarbeid, spesielt innen barneverntjenesten.

Skytta-beboeren og yrkesoffiseren, Bjørn Nyheim finner vi på 5. plass etterfulgt av Rotnes-boer Mai Helen Myhre Carlsen, nettopp ferdig med bacheor grad i kulturarv og bevaringskunnskap/ konservering v UIO og synger i koret Caldera i Nittedal.

Nittedal trenger et sterkt miljøparti. De fem store drivkreftene for tap av natur og dyrebestander i Norge er ødeleggelse og forringelse av artenes leveområder, overdreven jakt, fremmede arter, forurensning og klimaendringer. Av disse er ødeleggelse av naturen den aller største trusselen, også i Nittedal. – Det til tross for at politikerne sitter med nøkkelen til å forhindre det – arealplanlegging. Nittedal MDG går til valg på et program som har et sterkt fokus på Nittedals miljøutfordringer og gode tiltak for å motarbeide de truende klimaødeleggelsene. Vi vil verne Nitelva, restaurere elvelandskapet, ta vare på dyrket mark, nærnaturen og respektere markagrensa. Det sterke utbyggingspresset i kommunen gir oss store utfordringer med ukontrollert vekst. Det medfører økt behov for investeringer og et kommunalt låneopptak som i årene fremover lett vil kunne true kvaliteten på innbyggernes velferdstilbud. Vi vil at innbyggerne – ikke utbyggerne – skal styre utviklingen i Nittedal. Vi ønsker også at kommunen skal bidra bedre til frivillige krefter som arbeider med dyrevelferd, vil beskytte ville dyrs leveområder og sørge for mer dyrevennlige landbruksprodukter i kommunale innkjøp.

De 16 kandidatene på lista til Nittedal MDG dekker dalen fra Skytta til Tøyenhaugen og består av 9 kvinner og 7 menn, de to øverste er satt opp med personlig stemmetillegg (forhåndskumulering).

Den komplette valglista ligger her